Levensloop bestendige woning

Een levensloop bestendige woning is een woning die zo gebouwd is, dat deze geschikt is voor iedere levensfase van u als bewoner. Een levensloopbestendige woning groeit als het ware mee met u mee als bewoner. Daarmee wordt voorkomen dat u moet verhuizen vanwege ouderdom of een beperking. Een ander woord voor levensloopbestendige woning is levensloopgeschikte woning. Wij kunnen u hier prima bij helpen mocht u vragen hebben hierover stuurt u een mailtje naar levensloopbestendig@inhuiz.nl